‘PAvCon Europe - The Networking Continues’

‘Pavcon Europe - The Networking Continues’

PAvCon Europe

Grosssoelk 29

Weberhaus

Stein an der Enns

Steiermark

A-8961

Austria

PAvCon Konferencja 2018

 Konferencja

21-23 maja 2018

Warszawa, Polska

'Czynni oficerowie Policji są zwolnieni z kosztów konferencji. Prosimy tylko o zarejestrowanie się

Tegoroczna 2018 Międzynarodowa Konferencja Lotnictwa Policyjnego (PAvCon Europe) odbędzie się w siedzibie JB Investments Sp. z o.o. w Warszawie.

Holenderski  Oficer Taktycznego Szkolenia Lotniczego (TFO) apeluje do swoich polskich kolegów

Rejestracja Delegatów 2018

Rejestracja Wystawców 2018